Xót Xa

Tác giả:

Sau bao ngày xót xa
ngồi nhớ nhung những ân tình dĩ vãng
nuối tiếc cho lệ rơi mộng mờ
Ta chạy theo người
người bước đi mau
Mộng đẹp tình yêu đầu tiên
Giờ về làm thuơng đau của cuộc đời
người muốn chôn sâu

Em bây giờ qúa xa vời đã quên hết
những kỷ niệm bên nhau
giữ mãi chi vòng tay lạnh lùng
tôi chỉ mong rồi
Mình sẽ hiểu cho nhau
để một ngày mai rồi xa
mình còn gọi tên nhau giữa cuộc đời
cuộc tình chót thương đau

Ngày mình yêu nhau thật nhiều
mình cho nhau thật nhiều
và chính anh
đã đánh mất tình yêu rồi
những ái ân
tha thiết đó giờ trao người
đem vào những cuộc tình sau

Mình nhắm mắt sẽ quên mau
trọn kiếp sống có bao lâu
đe mình tìm về mãi
vùi đời một lần nữa
đừng giết chết những thương yêu
mình hãy khóc tiến đưa nhau
dù chỉ một lần cuối
để trọn cuộc đời sau
không ai hờn trách ai

Thảo luận cho bài: "Xót Xa"