Xót Xa Tiếng Còi

Tác giả:

Xót Xa Tiếng Còi

 Trần Huy Sao


để nhớ tiếng còi từ Nhatrang vọng về Đàlạt thuở nào

nhớ hồi em ở xóm Ga
suốt ngày tàu hoả xót xa tiếng còi
nghe sao mà thiệt rã rời!
đau người ở lại xót người đi xa
đôi lần tôi có về qua
chịu không thấu nỗi xót xa bồi hồi
cho nên dẫu chẳng ra lời
mà hai đứa cứ níu đời của nhau
để cùng trên một chuyến tàu
không đưa không tiễn lấy đâu ngậm ngùi..

Trần Huy Sao

 

Thảo luận cho bài: "Xót Xa Tiếng Còi"