Xót Xa

Tác giả:

Xót Xa

 Trường Phong


Hờn mát làm chi, chỉ khổ ta
Cội già có lúc nẩy mầm hoa
Một lời quăng ném hờn chua chát
Cành lá héo gầy dạ xót xa

Giọt lệ ngượt dòng nghe đắng cay
Buồng tim rướm máu, lạnh đôi tay
Tâm tư bất ổn trời nghiêng ngửa
Hoán chiếu căn duyên rõ đúng sai

Ngọn cỏ bên đường vui nắng mai
Cớ sao ta mãi khổ nhau hoài
Một lời trìu mến như ngày đó
Yêu cả trời Đông, đẹp lắm thay!!!

 

Thảo luận cho bài: "Xót Xa"