Xứ Phật

Tác giả:

Thu hết mọi tiếng chuông thành một sắc áo vàng
Mây lót ổ chim gù bên kinh kệ
Hoa xứ Phật dặt dìu hương nhập thế
Người giữa đời thổn thức muốn thành sư.
1998 – 2001

Nguồn: Tạp chí sông Hương, số 02-2003

Thảo luận cho bài: "Xứ Phật"