Xưa Em Là

Tác giả:

Xưa Em Là

 Trần Thị Hà Thân


xưa em là-xưa em là
là em, em ạ-hiên nhà hạnh hoa
xưa em là-áo trắng qua
giờ đây trắng quá thuở quê nhà-hụt chân
xưa em là-là mùa xuân
như nay nhớ chạnh mùa đã từng nở hoa
xưa em là-là hạnh hoa
anh núp dưới lá nhìn em qua tháng ngày

7-Oct-02

 

Thảo luận cho bài: "Xưa Em Là"