Xưa Và Nay, Mưa

Tác giả:

Xưa Và Nay, Mưa

 Niệm Nhiên


Mưa-xưa sa nhẹ êm đềm
Rơi vừa đủ ướt ngọt mềm môi hôn
Mắt-xưa sóng biển mặn nồng
Ta-xưa bơi giữa tình mông mênh, tình!

Mưa-nay buốt lạnh ê chề
Tình bay, gió cuốn người về chân mây
Ta nay luý tuý cơn say
Ly thương, chung nhớ, rượu cay xé lòng 

 

Thảo luận cho bài: "Xưa Và Nay, Mưa"