xuân

Tác giả:

xuân

 Cung Vũ


này em xuân đã sang chưa
đầy trời hoa tuyết
buồn ngơ ngẩn buồn!
đôi hàng cây ngọc trơ xương
lối hài khuôn kín
dấu mòn nhà em.
ừ, thì em cứ làm duyên
họa chăng thềm giá
nhú lên nụ đào
ru ta nửa giấc xuân đầu …

 

Thảo luận cho bài: "xuân"