Xuân

Tác giả:

Luống đất thơm hương mùa mới dậy
Bên đường chân rộn bước trai tơ
Cây xanh cành đẹp xui tay với:
Sông mát tràn xuân nước đậm bờ.

Ồ những người ta đi hóng xuân
Cho tôi theo với, kéo tôi gần
Rộn ràng bước nhịp hương vương gót,
Nhựa mạnh tuôn trào tưởng dính chân.

Bắt gặp mùa tươi lên rún rẩy
Trong cành hoa trẻ, cổ chim non
– Có ai gửi ý trong xuân cũ,
Đất nở mùa xuân vẫn chẳng mòn.

Thảo luận cho bài: "Xuân"