Xuân Buồn

Tác giả:

Xuân Buồn

 Việt Dương Nhân


Xuân về tuyết phủ trắng phau
Ngoài sân hoa cúc, hoa đào héo khô,
Góc mai xơ xác cành trơ,
Nhìn qua song cửa hồn ngơ ngẩn buồn !

Nhớ thương Mẹ, mắt lệ tuôn
Bao giờ trở lại cố hương xum vầy
Sao con cứ hẹn mẹ hoài
Mười hai (12) năm lẻ chưa quay trở về.

Lòng con quặn thắt tái tê
Cúi đầu lạy Mẹ, con về Xuân sau.

Việt Dương Nhân
(Bên bờ sông Seine – Paris 12 giờ 05, ngày 8.1.2006) 

 

Thảo luận cho bài: "Xuân Buồn"