Xuân cảm

Tác giả:

Xuân cũ vừa qua, xuân mới tới
Cảnh tầm xuân mới cả nước non này
Kìa lều tranh vách đất, nọ thành quách lâu đài
Quang cảnh thảy trong ngoài đua vẻ mới
Khách tầm xuân dập dìu lui tới
Cảnh xuân vui, phơi phới cả bầu trời
Thấy xuân qua xin bày tỏ đôi lời
Xuân có biết cái đời nô lệ
Trải mấy lần xuân, dân vẫn thế
Biết bao nhiêu tết, nết còn xưa
Giấc mộng xanh đã tỉnh dậy hay chưa
Nào trăng hoa, nào cờ bạc, nào hát xương, nào say sưa
Đem tuổi trẻ vứt bừa vào bể dục
Sóng khủng hoảng nghiêng trời sôi sục sục
Hãy chen vai tranh lấy cục sinh tồn
Gắng công lên đua khéo học khôn
Kho vô tận càn khôn đà chứa sẵn
Phải biết đời dài, xuân quá vắn
Hờ hững trông như tên bắn chóng qua
Lo sao kịp lúc thiều hoà.

Thảo luận cho bài: "Xuân cảm"