Xuân Chưa Thành

Tác giả:

Xuân Chưa Thành

 Vũ thị Huyền


Mùa xuân đi yểu điệu
Giỡn hoài gái muộn chồng
Bao nhiêu bầy con xít
Đã tình bằng qua sông

Trống cơm gọi trống quân
Mới xuân qua xuân lại
Đám trẻ hát ngoài sông
Vọng về văng vẳng mãi…

Vài nụ chanh sóng soi
Trên nền mấy lá tơ
Góc sân cây bưởi mốc
Dìu hương đưa gió đưa

Ba gian nhà vắng thưa
Chỉ còn gái muộn chồng
Bắc ghế ngồi trước cửa
Chăm vun mấy khóm hồng

Đợi mùa xuân trở lại
Hoa tặng một vài bông… 

 

Thảo luận cho bài: "Xuân Chưa Thành"