Xuân Của Đời Gom Tặng

Tác giả:

Xuân Của Đời Gom Tặng

 Nguyễn Nam An


Anh chạy xuống chở niềm vui đi học
Rồi chạy theo những đường dọc đường ngang
Ngày vui nắng tràn lòng xe buổi sáng
Nắng lòng xe anh vui quá hát vang

Đây là phố xe chạy mòn bốn bánh
Đây ngã tư tình vừa chớp đèn xanh
Anh gài số chạy quanh căn nhà cũ
Vượt đèn vàng tay với với mùa sang

Anh chạy xuống chào cây khuynh diệp đấy
Chào giàn hoa, bông giấy thấy vui mừng
Chào mùa xuân tưng bừng đang thức dậy
Và chào vô cùng tay vẫy, vẫy thân

Anh chạy xuống chạy lên ngày hai bữa
Xuân của đời gom tặng một bài thơ

 

Thảo luận cho bài: "Xuân Của Đời Gom Tặng"