Xuân đang ở đâu…

Tác giả:

Xuân đang ở đâu, đang về đâu ?
Mênh mang trời đất trắng sương mù
Chập chờn nắng ửng, từng cơn rét
Xen mỗi niềm vui, mấy nỗi đau!

Ta đang ở đâu, đang về đâu ?
Biển sâu, ngược gió, mấy con tàu
Người qua đường đó, là ai đó
Có biết lòng nhau, rõ mặt nhau ?

Ô giữa đông mà xanh lúa xuân
Hoa mơ đã trắng nụ đầu sân
Đợi gì xuân đến ? Ta cùng bạn
Nắng tự lòng ta, cứ ấm dần…
(1-1992)

Thảo luận cho bài: "Xuân đang ở đâu…"