Xuân Đất Khách

Tác giả:

Xuân Đất Khách

 Hoa Tuyết


Xuân nay trên đất khách buồn không hởi
Gió lạnh canh thâu, sương tuyết nhuộm một màu
Xuân tha hương Mai sắc thắm còn đâu
Và tiếng pháo với mùi hương nắng mới
Xuân đất khách buồn lê mòn gót nhỏ
Xuân quê người buồn lử thứ khôn nguôi
Xuân đến nơi buồn khơi lên mắt ngọc
Xuân xứ người đời chẳng biết màu xuân
Xuân xứ người không tiếng pháo tưng bừng
Có chăng chỉ từng giờ nơi bàn nhỏ
Với dòng đời không lối mộng tình Xuân

 

Thảo luận cho bài: "Xuân Đất Khách"