Xuân Giáp Thân Khai Bút

Tác giả:

Xuân Giáp Thân Khai Bút

 Hoa Sơn


 

過 十 年 流 落
春 歸 思 故 鄕
望 尋 芳 故 里
吾 家 在 何 方 ?
作 2004

Xuân Giáp Thân khai bút

Quá thập niên lưu lạc
Xuân quy tư cố hương
Vọng tầm phương cố lý
Ngô gia tại hà phương?

Hoa Sơn chuyết tác 2004

— Dịch thơ —

Hơn mười năm lưu lạc
Xuân về nhớ cố hương
Mong về thăm chốn cũ
Đâu mái nhà thân thương?

Hoa Sơn

Hoa Sơn
Mồng một tết Giáp Thân 2004

 

Thảo luận cho bài: "Xuân Giáp Thân Khai Bút"