Xuân Hạ Thu Đông

Tác giả:

Xuân Hạ Thu Đông

 Hoa Sơn


 

Tha thướt những đóa hoa hàm tiếu
Lung linh trong nắng chiếu tươi hồng
Bướm ong rộn rã tấc lòng
Chúa Xuân mở hội rượu nồng ta say!

Hoa phượng vĩ cười trong nắng hạ
Tuổi học trò tấc dạ bâng khuâng
Ngày qua ta tiếc mùa xuân
Hạ về chia rẽ tình thân tuổi ngà

Mùa lá rụng là mùa thi sỹ
Mơ theo trăng và chỉ chờ trăng
Chúng mình còn độ tuổi măng
Chẳng buồn khi thấy mây giăng cuối trời

Thu lá úa rồi Đông sang lạnh lẻo
Mây giăng buồn khắp nẻo sơn khê
Nhìn ra mưa lạnh não nề
Đôi chim ép sát mơ về mùa xuân

Hoa Sơn
01-05-2004

 

Thảo luận cho bài: "Xuân Hạ Thu Đông"