Xuân Hương Gặp Chiêu Hổ

Tác giả:

Cười như anh khóa hỏng thi

Khóc như cô ả được đi lấy chồng !

Cùng trong âm điệu của nghệ thuật miền bắc, hôm nay BT xin gửi đến các bạn màn thơ nhạc kịch:


XUÂN HƯƠNG GẶP CHIÊU HỔ

Ra trường danh-lợi, vinh liền nhục,
Vào cuộc trần ai, khóc lộn cười !

***

Khóc như thiếu nữ vu quy nhật
Tiếu tựa văn nhân lạc đệ thì

Khóc như thiếu nữ vui ngày cưới
Cười như anh khóa lúc hỏng thi 

 

 

Thảo luận cho bài: "Xuân Hương Gặp Chiêu Hổ"