Xuân Hương Xướng

Tác giả:

Xuân Hương Xướng

 Hồ Xuân Hương


Bình thủy tương phùng nguyệt dạ tôn
cương trường phiến phiến thuộc nan ngôn
Khiêu cầm hữu ý minh hoàng xướng
Nhiễu thụ vô đoan ngữ thước huyên
Thùy tục già thanh quy han khuyết
Tự tu liên bộ xuất hồ môn
Bán diên biệt hậu tình đa thiểu
Mạch mạch không ly Sảnh Nữ hồn 

 

Thảo luận cho bài: "Xuân Hương Xướng"