Xuân Muộn

Tác giả:

Xuân Muộn

 Vũ Quyên


Xuân Muộn

Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi
Cung oán

Xuân che đồi nắng thênh thang
Cây chồi nụ biếc,lang thang cánh ngàn

Xuân về trên tóc muộn màng
Lối xưa bến cũ,ngỡ ngàng chiêm bao
Thân thương cũng một câu chào
Cố tri quen lạ,xôn xao sóng trùng

Mãn bôi tri kỷ tương phùng
Đập gương tìm bóng hào hùng ngày xanh
Tri thiên,ngũ thập quẩn quanh
Tàn y xếp mộng hùng anh vá trời
Sương lam mờ mịt mặt người
Ngựa rung hí lạnh một đời đa đoan

Xuân về lặng áng mây ngàn
Ngàn trùng cách trở,nắng vàng héo hon
Mây xanh bảng lảng quanh hồn
Níu ta sợi nhớ chân bon lối về

Hai vai trĩu nặng tình quê
Nủa đi nửa ở,lời thề vướng chân
Cũng đành lần lựa khất quanh
Nhất ngôn ký xuất,cũng đành cuộc chơi

Xuân về muộn tiếng ru hời
Nước non nghĩa nặng,à ơi nát lòng
Trăm năm một cõi đục trong
Ru ta tròn giấc một vòng tịch nhiên

Vũ Quyên

 

Thảo luận cho bài: "Xuân Muộn"