Xuân Nào

Tác giả:

Thơ: Khánh Hà 


Trình bày:
Thùy Dung

Người đi rồi trời buồn như mùa thu

Ta tìm ai tìm ai trong sương mù

Mây giăng tám hướng trời hiu hắt

Cánh nhạn bay mù xa tít xa

Người đi rồi trời buồn như mùa đông

Ta tìm đâu tìm đâu hơi em nồng

Tuyết giăng giăng trắng trời thương nhớ

Tuyết đọng cửa gương lệ nhỏ dài

Người đi rồi người có nhớ gì không?

Ta còn đây còn đây tim em nồng

Sông chia mấy nhánh đời muôn lối

Nước vẫn thiết tha chảy triền miên

Người đi rồi người không nhớ gì sao?

Sân ga xưa vang vang tiếng còi tàu

Những con đường vắng nằm thao thức

Nghe gió đi về trong ngõ sâu

Người đi rồi người có nhớ gì không?

Ta ở đây còn nguyên tuổi thơ sầu

Chân đi trên lối mòn thương nhớ

Nghe mình như đã chết từ lâu

Người đi rồi hẳn người đã quên ta

Hồn ta nằm đây dưới cội mai già

Xuân nào người có quay về lại

Ta sẽ vì người nở nụ hoa

 

Thảo luận cho bài: "Xuân Nào"