Xuân Nhâm Ngọ, Nhớ Quê Khai Bút

Tác giả:

Xuân Nhâm Ngọ, Nhớ Quê Khai Bút

 Trần Văn Khê


Nhâm Ngọ tuổi đà ngoại tám mươi

Vẫn còn đón Tết tại quê người!

Nguồn thơ ghép vận tuy không cạn

Suối nhạc hòa ca dẫu chẳng vơi

Nhưng dưới trời Tây, nghe nhớ nước

Mà trên đất Việt, thấy vui đời!

Ước gì sớm được về quê quán

Cuộc sống muôn phần thêm tốt tươi

Xuân Nhâm Ngọ

Nguyên đán (12/ 02/ 2002)

Paris, 8g 45′ (giờ Thìn)

Trần Văn Khê

 

Thảo luận cho bài: "Xuân Nhâm Ngọ, Nhớ Quê Khai Bút"