Xuân nhật kỳ 1 春日其一 • Ngày xuân kỳ 1

Tác giả:

Sương khí mông lung mãn địa phi,
Thần quang phiêu hốt hận hy vi.
Viên kim quất hạch do tàng giáp,
Bồn thuỷ tiên hoa vị giải y.
Hiểu trích u hoàng như tự khấp,
Dạ minh độc hạc tự an quy.
Uý hàn lãn dục thôi y khởi,
Môn ngoại thường khai khách diệc hy.

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Là là mặt đất lớp sương sa,
Ánh sáng ban mai vẫn mập mờ.
Hạt quất ngoài vườn chờ nứt vỏ,
Giò tiên trong chậu chửa bung hoa.
Đầm đìa lệ sớm cành tre rủ,
Lạc lõng canh khuya tiếng hạc qua.
Ấm chỗ chẳng buồn tung áo dậy,
Cửa ngoài vẫn mở, khách chừng thưa.

Thảo luận cho bài: "Xuân nhật kỳ 1 春日其一 • Ngày xuân kỳ 1"