Xuân nhật kỳ 3 春日其三 • Ngày xuân kỳ 3

Tác giả:

Vọng xuân bất tri xuân dĩ quy,
Hàn vân mạc mạc vũ phi phi.
Đình giai nha giáp hữu sinh ý,
Thượng hạ điểu ngư vô trệ cơ.
Trần thế hữu thời hoàng hạc khứ,
Hải ba hà xứ bạch âu phi.
Bắc song độc chước đồi nhiên tuý,
Nhất dục xuyên hài thượng thuý vi.

Bản dịch của Dương Xuân Đàm

Mong xuân xuân đến không hay,
Hạt mưa lất phất tầng mây im lìm.
Cây xanh nảy lộc bên thềm,
Trên trời dưới nước cá chim vẫy vùng.
Hạc còn khi lánh bụi hồng,
Bể khơi âu lượn mênh mông chốn nào?
Trước song say lại nằm khoèo,
Những toan xỏ dép mà trèo non xanh.

Thảo luận cho bài: "Xuân nhật kỳ 3 春日其三 • Ngày xuân kỳ 3"