Xuân Nhật Ngẫu Hứng

Tác giả:

Xuân Nhật Ngẫu Hứng

 Trần Tế Xương


Xuân từ trong ấy mới ban ra
Xuân chẳng riêng ai khắp mọi nhà
Ðì đẹt ngoài sân tràng pháo chuột
Ðỏ lòm trên vách bức tranh gà
Chí cha, chí chát khua giày dép
Ðen thủi, đen thui cũng lượt là
Dám hỏi những ai lòng cố quốc
Rằng: xuân, xuân mãi thế ru mà.

 

Thảo luận cho bài: "Xuân Nhật Ngẫu Hứng"