Xuân ra hoả tuyến

Tác giả:

Xe nhảy từng hố bom
Đến băng dài mưa bụi
Thoáng cành lau sườn non
Bừng trong tối.

Đêm nay nằm trong xe
Gập ghềnh đường khu Bốn
Gió cũng gập ghềnh cuồn cuộn
Trôi cùng dòng xe.

Ngày mai tiếng súng ngừng
Tiếng bom đêm nay vẫn nổ
Phà đưa xe sang sông.
Không kịp nhìn xe dài bao nhiêu cây số.

Những o đứng chỉ đường
Áo phong phanh mưa rét
Có lẽ o không kịp rét
Xe vội vàng sau trước ấm hơi sàng

Không chờ tiếng súng ngừng
Xe ta đi như dòng sông cuộn chảy
Đem cả mùa xuân rộn ràng vào trong ấy.
Bỏ những chặng đường lở, loét, hố bom.
Nghệ An-Quảng Bình
Xuân 1968

Thảo luận cho bài: "Xuân ra hoả tuyến"