Xuân Tôi

Tác giả:

Tôi nghe em nói đôi lời
Khi mưa đêm xuống tơi bời,
Tôi nghe em khẽ thầm thì, rằng… yêu tôi…
Tôi nghe trên những lối về,
Tôi nghe trong những bộn bề của cuộc sống
Chút tỉnh-mê…

Mùa xuân đến trên mắt môi người,
Mùa xuân đến trên vẫy tay mời,
Trên đôi chân đi về vùng cỏ non thơm mới…
Mùa xuân đến, tôi thấy em cười,
Hồn phơi phới, xanh mắt tơ trời,
Mùa xuân đến, xin tình tôi yêu người…

Tôi nghe em bước xuống đời,
Mang trong tim chút tươi ngời,
Cho tôi khao khát tìm về tuổi xuân tôi.
Tôi mơ đời vui thơ thới,
Rung nhanh nhịp tim chới với,
Cho tôi xin nói đôi lời,
Em yêu ơi !

Paris 05.1994
(Trích từ CD « Xuân Tôi », Nguyễn Thành Vân Productions)

Thảo luận cho bài: "Xuân Tôi"