Xuân Và Thương Nhớ

Tác giả:

Xuân Và Thương Nhớ

 Cát Biển


Bên thềm Xuân miên man
Ta nhớ về Nguyên Đán
Cúc, đào, hồng, mai, lan
Bao tiếng cười viên mãn

Áo muà Xuân tươi mát
Tình Xuân nồng bát ngát
Pháo lân rồng hỉ phát
Người giao đài phượng các

Đất trời cùng thế nhân
Hoà hợp tiếng tơ ngân
Tình người cho và nhận
Sưởi ấm mối tương lân

Cây nêu làng cao xa
Câu đối vang mọi nhà
Tiếng chúc lành êm ả
Tương giao trời, đất, ta

Từ bên bờ đại dương
Nâng một chén hoài hương
Trong độ nồng dung lượng
Đắng giọt lệ phong sương

Chiều nào ta ra đi
Coi thường bước sinh ly
Nắm đất từng thương quý
Đành gạt lệ cách ly

Ngày lìa xa quê hương
Ta mang kiếp tha hương
Đất trời vào đau thương
Người còn trầm thê lương

Cát Biển
12/16/2002

 

Thảo luận cho bài: "Xuân Và Thương Nhớ"