Xuân về nhớ Tết năm nay (*)

Tác giả:

Buộc bụng thắt lưng cái Tết này.. buộc bụng thắt lưng

Vui xuân mừng Tết cô bác ơi.. chín lo một mừng !
Giầu tiền, thừa bạc xuân đến mới mong

Phận mình, mặc đồ năm ngoái cũng xong

x để thằng Cu cái Tẹo nó mừng !

x , mua một cái xe

Rồi thì cũng xong ai có cười.. hở mười cái răng
Sang năm vận tới ta đón xuân, mấy ai mà bằng

Thảo luận cho bài: "Xuân về nhớ Tết năm nay (*)"