Xuân vĩnh viễn

Tác giả:

Chỉ một ngày mai, hoa sẽ đi
Cành khô đem vứt dọc bờ đê
Mùa xuân bất tử, em hoa nhỉ
Kìa cuối vườn xa, đã hiện về.

Thảo luận cho bài: "Xuân vĩnh viễn"