Xuất ngũ

Tác giả:

Anh về Hà Nội, chưa hết nhớ
Anh em văn nghệ đón Người Rừng
Như đón một thằng cha hoá dại
Đang ngồi uống rượu mắt rưng rưng.

Ai biết vì sao anh đã khóc
Lá rừng sốt rét xuống trang thơ
Đâu những căn hầm, đâu nấm mộ
Nhắc tên lên đã thấy bơ phờ.
Nguồn: Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Hoàng Nhuận Cầm, NXB Hội nhà văn, 2007

Thảo luận cho bài: "Xuất ngũ"