Xướng hoạ cùng ông Trần Hầu, quan Hiệp trấn Sơn Nam Thượng kỳ 5

Tác giả:

Dữ Sơn Nam Thượng Hiệp trấn quan Trần Hầu xướng hoạ kỳ 5

Hàn danh cửu ngưỡng hỉ tương phùng,
Cận tiếp quang nghi nhật chính đông.
Hậu ý thuỷ giao tri thuỷ đạm,
Tình hoài sơ ẩm giác thuần nùng.
Ngô châu thanh khí hoàn tương thượng,
Ngã bối tài tình chính sở chung.
Ác thủ đàm tâm quân mạc quái,
Lục giang nhất khứ thuỷ thiên trùng.

 

Dịch nghĩa

Bấy lâu ngưỡng mộ tiếng văn chương nay mừng được gặp mặt
Lại được tiếp cận dung nghi vào lúc hừng đông
Vốn sẵn nhã ý, nên dù trước chưa từng gặp nhau nhưng đã biết tính tình thanh đạm
Vừa nhấp chén đã thấy cái tình nồng nàn, đôn hậu dâng lên
Thanh khí của cả vùng vẫn còn được ưa chộng
Tài, tình của chúng ta được chung đúc chính nơi đây
Cầm tay thổ lộ nỗi lòng, xin chàng chớ ngại
Vì sau khi chàng qua sông Lục Đầu, lại muôn trùng xa cách.

 

Nguồn:
1. Luận văn thạc sĩ “Hồ Xuân Hương Hán Nôm thi cập kỳ nữ tính ý thức nghiên cứu” 胡春香漢喃詩及其女性意識研究, Trần Trúc Ly, Đại học Trung Sơn, Đài Loan, 4-2005, web: http://etd.lib.nsysu.edu….me=etd-0704105-155357.pdf
2. Hồ Xuân Hương thơ chữ Hán – chữ Nôm & giai thoại, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá – Thông tin, 1999
3. Bản sao từ bản chép tay của Nguyễn Văn Hoàn, do TS. Nguyễn Xuân Diện cung cấp

Thảo luận cho bài: "Xướng hoạ cùng ông Trần Hầu, quan Hiệp trấn Sơn Nam Thượng kỳ 5"