Xướng hoạ cùng ông Trần Hầu, quan Hiệp trấn Sơn Nam Thượng kỳ 7

Tác giả:

Quý vô tài điệu sử nhân kinh,
Thập tải phong trần quán nhĩ linh.
Dĩ thị lâm bình tri địch thủ,
Mạc tu xao nguyệt khổ đàn tinh.
Vi luân vi đạn tuỳ tao ngộ,
Thuỳ phụng thuỳ oanh nhiệm phú sinh.
Tạo vật ư nhân hà cẩu tích,
Minh châu hưu hướng ám trung trình.

Dịch nghĩa

Tôi thẹn vì không đủ tài điệu để người khiếp sợ.
Mười năm gió bụi đã quen rồi.
Đã là ngồi trước bàn cờ thì biết địch thủ,
Làm chi phải chọn ý tứ cho khổ sở vì thơ.
Là bánh xe hay đất đá là do hoàn cảnh,
Là phượng hay oanh vốn bẩm sinh.
Tạo vật đối với con người không phú bẩm cẩu thả,
Nếu đã là hạt trai sáng thì chớ đem vào bóng tối.
Nguồn:
1. Luận văn thạc sĩ “Hồ Xuân Hương Hán Nôm thi cập kỳ nữ tính ý thức nghiên cứu” 胡春香漢喃詩及其女性意識研究, Trần Trúc Ly, Đại học Trung Sơn, Đài Loan, 4-2005, web: http://etd.lib.nsysu.edu….me=etd-0704105-155357.pdf
2. Hồ Xuân Hương thơ chữ Hán – chữ Nôm & giai thoại, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá – Thông tin, 1999
3. Bản sao từ bản chép tay của Nguyễn Văn Hoàn, do TS. Nguyễn Xuân Diện cung cấp

Thảo luận cho bài: "Xướng hoạ cùng ông Trần Hầu, quan Hiệp trấn Sơn Nam Thượng kỳ 7"