Xướng – Họa

Tác giả:

Xướng – Họa

 Hương Việt


Xướng

Đêm Khuya Độc Ẩm

Tôi chỉ một mình chẳng có ai
Chỉ nghe canh vắng gọi đêm dài
Bình khô lửa tắt mơ tàn mộng
Rượu cạn lò trơ kiếp đọa đày
Thương bạn một mình đêm độc ẩm
Nhớ quê cô phận một mình say
Tha hương làm kẻ cùng đinh tử
Một kiếp phù sinh thẹn những ngày
Hương Việt

Hoạ
Xót Xa

Ngồi đây thơ thẩn bởi vì ai
Lạnh vắng đơn côi thở vắn dài
Trông nguyệt đắng cay lòng trí nát
Ngó sao chua xót xác thân đày
Nhớ nhung ngày đó tơ duyên thắm
Nuối tiếc hôm nào mộng đắm say
Sức kiệt tàn theo năm tháng tới
Ngẩn ngơ thả bước giữa đêm ngày

Bác Từ 

 

Thảo luận cho bài: "Xướng – Họa"