Xuống Phố Trong Mưa

Tác giả:

Từng hạt mưa, hạt mưa, buồn nhẹ rơi, nhẹ rơi,

mà sao em đạp xe ra phố
Miệng cười tươi thật xinh, dù trời mưa,
trời mưa mà sao em vẫn luôn tươi cười.
Ôi, trời mưa, ướt áo em rồi.
Mưa làm cho suối tóc em mềm.
Mưa chiều nay, phố buồn bỗng vui.
Nhìn em vui hồn nhiên, dù trời mưa đạp xe,
dù đường trơn đạp xe ra phố.
Miệng cười tươi thật xinh, dù trời mưa trời mưa
Chiều hôm nay phố buồn bỗng vui.

Thảo luận cho bài: "Xuống Phố Trong Mưa"