Yên Giấc Chiều

Tác giả:


Nắng hoàng-hôn vàng hoe con ngõ
Gió vi vu lay nhánh tường vi
Cuối chân mây tà-dương ráng đỏ
Lịm tàn mau theo bóng chiều đi

Mờ mờ tối màn đêm vây phủ
Vụt vụt mất ngày xuân tuổi trẻ
Buồn buồn vương năm tháng sầu-ưu
Với với mãi hạnh phúc phù-du

Rồi,
một ngày,
hoang vu
ta về
đất ru yên giấc ngủ

Thảo luận cho bài: "Yên Giấc Chiều"