Yêu Biển Quê Em

Tác giả:

Em không biết biển từ đâu đến
Biển mênh mông biết đâu là bờ
Muốn gọi biển bằng bao lời trìu mến
Bởi vì em yêu biển lắm biển ơi…
Em không biết biển từ đâu đến
Một màu xanh tít tận chân trời
Biển rộng lớn còn em nhỏ bé
Nhưng rất dịu dàng đối với tuổi thơ
Kìa những con sóng cứ nhấp nhô
Nhẹ đưa như nhịp nôi ru em ngủ ngày nào
Ðây những bọt sóng trắng như dòng sữa Mẹ
Dòng sữa ấy nuôi em lớn khôn
Yêu biết mấy biển của quê em
Yêu biết mấy biển của tuổi thơ

Thảo luận cho bài: "Yêu Biển Quê Em"