Yêu Chưa

Tác giả:

Đêm thao thức lời tình chung ngón gõ
Yêu chưa mà, … ơ …..! Quên cả thời gian ?
Tuyết bên đời trắng tinh em hời … lạnh
Sít lại nào – ngồi bên cạnh lửa anh

Đêm hư thực tim nhau mù ranh giới
Đêm lửa tình ai nỡ gõ chia ly

Thành phố em đối diện thành phố tôi – xuyên lòng trái đất
Trên địa cầu không còn nơi nào xa hơn nữa
Tôi đứng lặng đôi chân hè rực lửa
Bàn chân mùa đông em – phía bên kia địa cầu – áp chân tôi – mát lạnh!

Thảo luận cho bài: "Yêu Chưa"