Yêu Là Gì ?

Tác giả:

Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới đáy nước hồ reo
Để nghe tơ liễu rung trong gió
Và để nghe trời giải nghĩa yêu

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhẹ nhẹ , gió hiu hiu

Yêu là gì? Yêu là gì?

Yêu cứ gặp nhưng đừng tìm
Bởi tìm sẽ không gặp được yêu
Yêu cứ gặp nhưng đừng tìm
Bởi tìm sẽ không gặp được yêu

Thảo luận cho bài: "Yêu Là Gì ?"