Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả:

Yêu Lại Từ Đầu

 Ngựa Hoang


 

Xin cho yêu em
Yêu lại ngày đầu
Vu vơ ngây thơ
Ôm trọn niềm mơ.

Xin cho yêu em
Yêu lại tình đầu
Trong trắng một màu
Nồng thắm bên nhau.

Xin cho yêu em
Yêu lại từ đầu
Đưa em qua cầu
Lất phất mưa ngâu…

Xin cho yêu em
Yêu trong mộng đầu
Yêu đến bạc đầu
Mình mãi bên nhau

Xin cho yêu em
Yêu trong tình hồng
Cay đắng mặn nồng
Giá buốt ngày đông.

Xin cho yêu em
Yêu không tuyệt vọng
Trong cơn đam mê
Say tận ngàn sau ……….

 

Sun, 18 Nov 2001

 

Thảo luận cho bài: "Yêu Lại Từ Đầu"