Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả:

Yêu Lại Từ Đầu

 Mây Lang ThangXin yêu lại từ đầu
Dẫu tình có thương đau
Một lần thôi xa cách
Cho môi mắt còn nhau

Xin yêu lại một lần
Nhị sơn gối lâng lâng
Môi kề môi tê tái
Cho hồn lịm chết dần

MLT ;-))


 

Thảo luận cho bài: "Yêu Lại Từ Đầu"