Yêu Lắm Quê Mình

Tác giả:

Có khoảng trời nào xanh hơn đồng lúa

Có quê hương nào đẹp tựa Phú Yên.
Hỡi ai ra Bắc vào Nam
Dừng chân ghé lại mà thăm nơi này.

Nắng trải đồng vàng thênh thang ruộng lúa.
Dáng em trên đồng đẹp tự lúa xuân.
Dẫu xa trăm núi nghìn sông
Thì quê hương vẫn ở trong tim mình.

Sông núi quê mình một màu xanh mãi,
Giông bão qua rồi đất lại đơm bông.
Yêu những chàng trai sớm chiều vất vả,
Yêu tiếng ai hò trên dòng sông.
Nức lòng hò ơi chiều chiều
Trông về núi Nhạn càng yêu quê mình … quê mình

Thảo luận cho bài: "Yêu Lắm Quê Mình"