Yêu Lầm

Tác giả:

Yêu Lầm

 Thái Mộng Trinh


Thì nguời cứ bảo ta lầm
Lỡ làng đem trái tim cầm cho không!
Ừ… Thì nguời bảo ta mong,
Mong nguời trong mộng lại quay trở về
Thì ta hãy cứ si mê
Và nguời cứ phụ, não nề tình ta
Thì nguời hảy cứ lìa xa
Để ta ngồi hát bài ca “Iêu lầm”!!!!!

1998
 

 

 

Thảo luận cho bài: "Yêu Lầm"