Yêu Như Chưa Bao Giờ

Tác giả:

Yêu Như Chưa Bao Giờ

 Hà Huyền Chi


Yêu em, và yêu thơ
Yêu như chưa bao giờ
Chữ nồng nàn tha thiết
Nghĩa cuốn xoáy chẳng ngờ

Ngời quỹ đạo yêu thương
Với nhau vui dị thường
Hai ta cùng say khướt
Thơm từng chén văn chương

Em giải suối bình yên
Chảy suốt những mùa tin
Ru lòng ta đá mỏi
Với mưa ngoan nắng hiền

Ta dẫu hai mà một
Ta tuy một mà hai
Như bách tùng xanh tốt
Cho cát đằng dựa vai

Yêu em và yêu trăng
Sau những cơn mê lầm
Quên gánh đời khốn khó
Với nhau bằng chính tâm

 

Thảo luận cho bài: "Yêu Như Chưa Bao Giờ"