Yêu Thầm

Tác giả:

Yêu Thầm

 Gió Bụi


Yêu người chẳng dám nói ra
Sợ người từ chối xót xa cõi lòng
Vắng người trong dạ hoài mong
Gặp người sao mãi nói không ra lời.

 

Thảo luận cho bài: "Yêu Thầm"