Yêu Trăng

Tác giả:

thơ Hà Bỉnh Trung


Trình bày:
Hiếu Thuận

Yêu Trăng
Thơ: Hà Bỉnh Trung – Nhạc: Linh Phương – Boston A

Làm sao yêu được em
Làm sao quên được em,
Làm sao ôm vào tay
Như trăng ôm Lý Bạch
Nếu rượu Tình không say………….

Tình em như ngàn mây
Tình anh như hơi gió
Lại gần em…….. em bay

Tình em như vầng trăng,
Tình anh như Lý Bạch
Rượu say, ôm chị Hằng,
Lòng buồn không nói năng

Dù cho men rượu cay
Dù trăng vàng cuồng quay
Yêu em, Yêu suốt đời
Yêu em, biết Yêu em
Một lần để đôi đường ……chia tay

Làm sao trói được mây, để cho mây đừng bay
Làm sao ôm trăng bạc, Dù trăng vẫn cuồng quay

Làm sao Yêu được em,
Làm sao quên được em
Làm sao ôm vào tay
Như trăng ôm Lý Bạch
Nếu rượu Tình không say………

Như trăng ôm Lý Bạch
Nếu rượu Tình…………..không……….say……….

 

Thảo luận cho bài: "Yêu Trăng"