Yêu Trộm

Tác giả:

Yêu Trộm

 Quan Dương


(tặng cô giáo)

Vào lớp học tôi nhìn em cô giáo
Lúc nhoẻn cười con mắt háy chùm đuôi
Nhánh chân mày cong như đường xa lộ
Tôi học trò hồn phóng đuổi hụt hơi

Khung của kính mùa đông đầy áp đảo
Chiều ngoài kia cảm cúm giống như người
Lại đang lúc gặp đất trời trở tráo
Có cách nào em biếu nụ cười tôi?

Suốt buổi học nghĩ trăm điều hơn thiệt
Khổ thân già thơ cứ phả xanh um
Chu dài môi em cong hình vọng nguyệt
Tôi vẽ vòng em vô lượng hiển linh

Thời gian ơi !! Tôi kêu gần thắt họng
Xin cho vay chút ít tuổi niên thời
để góp vốn thử một lần liều mạng
trái tim lì còn có được lần vui?

Sau buổi học chiếc xe run lập cập
Chạy giữa đời nhăn nhíu tuổi năm mươi
Mùa đông rớt đè con đường thở nghẹt
Chiếc xe cùn tắt tiếng. Giống tôi thôi

Quan Dương

 

Thảo luận cho bài: "Yêu Trộm"