You raise me up – Cha nâng con mãi

Tác giả:

Daniel O’Donnell


Danh Sách Các Bài Nhạc Lời Việt Leaqua

Trang blog của Leaqua

1.
Hồn đầy giông tố khi bão xô ta nghiêng sầu rơi
Đời đâu im gió,ngầm sóng quay tim rã rời
Từ thinh không đó vẫn mong cha yêu về bên đời
Và Người luôn đến lặng lẽ khi con chợt đau

Người nuôi con lớn
Thái Sơn cao đâu bằng ơn Người
Người nâng con bước
Bão giông vẫn cha kề bên

Bờ vai đó,đỡ nâng con bao tình yêu đời
Người còn đây mãi – tình đó không bao giờ vơi

2.
Đời vô nghĩa khi chẳng ai cho ai tình yêu
Nhịp tim lỗi bước vì nỗi gian truân bao điều
Rồi cha thắp sáng trái tim con đang lạc lối về
Người còn đây mãi dù đã ra đi nghìn thu

Người nuôi con lớn
Thái Sơn cao đâu bằng ơn Người
Người nâng con bước
Bão giông vẫn cha kề bên

Bờ vai đó,đỡ nâng con bao tình yêu đời
Người còn đây mãi -dù đã ra đi nghìn thu

Người nuôi con lớn
Thái Sơn cao đâu bằng ơn Người
Người nâng con bước
Bão giông vẫn cha kề bên

Bờ vai đó,đỡ nâng con bao tình yêu đời
Người còn đây mãi -dù đã ra đi nghìn thu

Người còn đây mãi -dù đã ra đi nghìn thu

Bài hát gốc
“You Raise Me Up”

When I am down and, oh my soul, so weary;
When troubles come and my heart burdened be;
Then, I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up… To more than I can be.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up… To more than I can be.

There is no life – no life without its hunger;
Each restless heart beats so imperfectly;
But when you come and I am filled with wonder,
Sometimes, I think I glimpse eternity.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up… To more than I can be.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up… To more than I can be.
You raise me up… To more than I can be.

 

Thảo luận cho bài: "You raise me up – Cha nâng con mãi"